Quý tử 11 tuổi giả làm h̼a̼c̼k̼e̼r̼ rồi dọa tung ảnh n̼ó̼n̼g̼ của bố mẹ, bắt cả nhà nộp 315 triệu để tiêu vặt
Quý tử 11 tuổi giả làm h̼a̼c̼k̼e̼r̼ rồi dọa tung ảnh n̼ó̼n̼g̼...
Quý tử 11 tuổi giả làm h̼a̼c̼k̼e̼r̼ rồi dọa tung ảnh n̼ó̼n̼g̼...

Quý tử 11 tuổi giả làm h̼a̼c̼k̼e̼r̼ rồi dọa tung ảnh n̼ó̼n̼g̼ của bố mẹ, bắt cả nhà nộp 315 triệu để tiêu vặt (1353 lượt xem)
3 0

 • Thôi xong, gia môn bất hạnh rồi….

  Mới đây, một gia đình Ấn Độ đã phải trải qua những giây phút vô cùng căng thẳng và stress khi cho rằng một nhóm hacker tàn nhẫn, tinh vi đang theo dõi gia đình mình. Thế nhưng khi thủ phạm bị tóm thì cả nhà mới ngã ngửa ra…

  Câu chuyện bắt đầu khi một người đàn ông có tên Rajiv Kumar, sống tại thành phố Ghaziabad đã gặp cảnh sát và báo cáo về một vụ tống tiền mà anh ta và gia đình là nạn nhân. Rajiv Kumar cho biết e-mail của mình đã bị tấn công vào ngày 1 tháng 1 và nhận được rất nhiều những lời đe dọa, yêu cầu tống tiền từ một nhóm tin tặc nguy hiểm.

  B̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼u̼p̼e̼e̼ ̼(̼3̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼N̼Đ̼)̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼u̼m̼a̼r̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼.̼

  Ảnh minh họa

  B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼K̼u̼m̼a̼r̼ ̼p̼h̼ớ̼t̼ ̼l̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼a̼i̼l̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼u̼m̼a̼r̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼K̼u̼m̼a̼r̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.

  Q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼K̼u̼m̼a̼r̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.
  ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼I̼P̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼a̼c̼k̼e̼r̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼I̼P̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼a̼i̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

  Ảnh minh họa

  T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼K̼u̼m̼a̼r̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼à̼y̼.̼.̼

  T̼ờ̼ ̼I̼n̼d̼i̼a̼ ̼T̼o̼d̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼u̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼a̼c̼k̼e̼r̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼é̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼u̼p̼e̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼!

  Nguồn: Oddity Central

 • Thôi xong, gia môn bất hạnh rồi….

  Mới đây, một gia đình Ấn Độ đã phải trải qua những giây phút vô cùng căng thẳng và stress khi cho rằng một nhóm hacker tàn nhẫn, tinh vi đang theo dõi gia đình mình. Thế nhưng khi thủ phạm bị tóm thì cả nhà mới ngã ngửa ra…

  Câu chuyện bắt đầu khi một người đàn ông có tên Rajiv Kumar, sống tại thành phố Ghaziabad đã gặp cảnh sát và báo cáo về một vụ tống tiền mà anh ta và gia đình là nạn nhân. Rajiv Kumar cho biết e-mail của mình đã bị tấn công vào ngày 1 tháng 1 và nhận được rất nhiều những lời đe dọa, yêu cầu tống tiền từ một nhóm tin tặc nguy hiểm.

  B̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼u̼p̼e̼e̼ ̼(̼3̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼N̼Đ̼)̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼u̼m̼a̼r̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼.̼

  Ảnh minh họa

  B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼K̼u̼m̼a̼r̼ ̼p̼h̼ớ̼t̼ ̼l̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼a̼i̼l̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼u̼m̼a̼r̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼K̼u̼m̼a̼r̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.

  Q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼K̼u̼m̼a̼r̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.
  ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼I̼P̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼a̼c̼k̼e̼r̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼I̼P̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼a̼i̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

  Ảnh minh họa

  T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼K̼u̼m̼a̼r̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼à̼y̼.̼.̼

  T̼ờ̼ ̼I̼n̼d̼i̼a̼ ̼T̼o̼d̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼u̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼a̼c̼k̼e̼r̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼é̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼u̼p̼e̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼!

  Nguồn: Oddity Central

 • Chia sẻ bởi: mebepizza - 258 ngày trước
 • Chia sẻ Trả lời Thông báo Spam
 • BÀI VIẾT YÊU THÍCH
 • -->