gauhungbao

Trang cá nhân của Gấu Hung Bạo 1 12

 • Tôi là Gấu Hung Bạo. Rất vui được làm quen với các thành viên của diễn đàn Sotaychame.com Hãy hỏi tôi bất cứ thông tin gì mà bạn muốn và nếu biết tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ với các bạn.
 • Mẹ thông thái Trả lời
 • gauhungbao gauhungbao gửi 2712 ngày trước
 • PV và kết quả khả năng tạch lên đến 99%
  Buồn
 • 1 Chia sẻ Trả lời
 • gauhungbao gauhungbao gửi 2534 ngày trước
 • Buồn quá đi thôi
  Ngóng mãi nhưng kết quả lại chẳng ra làm sao
 • 1 Chia sẻ Trả lời
 • gauhungbao gauhungbao gửi 2532 ngày trước
 • ơ, bạn ấy suốt ngày hẹn hò rồi
  ài ... chẳng nhẽ mình phải phấn đấu lên?
  ợ, buồn quá đi thôi, Chắc từ giờ phải thử chấp nhận chịu khó nghe đt, chịu khó nt?
 • 1 Chia sẻ Trả lời
 • gauhungbao gauhungbao gửi 2530 ngày trước
 • Là cậu ấy k kể hay tại mình không hỏi?
  Buồn quá đi thôi
 • 1 Chia sẻ Trả lời
 • gauhungbao gauhungbao gửi 2528 ngày trước
 • Lâu lắm rồi ấy, không được gặp cậu ấy. À mà phải nói là nói chuyện cơ.
  Cậu ấy tốt thật, nhờ cậu ấy mà mình không biết bao nhiêu lần dành được giải thưởng
  Cũng chỉ có cậu ấy mới nhớ tặng mình quà ngày lễ (cậu ấy tặng cho cả nhóm cơ)
  Sinh nhật mình, cậu ấy lợi dụng chức quyền mới biết là sinh nhật mình.
  Muốn gửi mình một món quà, mình lại từ chối.
  Cậu ấy lâu lắm rồi không thấy xuất hiện, và mình cũng lâu lắm rồi không ghé thăm.
  CŨng phải đến 2 năm rồi không thấy cậu ấy xuất hiện
  Có vẻ công việc và gia đình khiến cậu ấy bận hơn.
  Dù sao thì cũng chúc cậu và gia đình hạnh phúc nhé.
  Nếu có thể mong có dịp được gặp cậu dù biết rằng chắc gặp cậu cậu sẽ không biết tớ là ai và tớ cũng vậy
  Nhưng chỉ cần nhắc đến bí danh chắc cậu sẽ biết đúng không?
  Chào cậu, anh chàng của ánh trăng - Tôi là lão một lão già vô cảm xúc!
 • 1 Chia sẻ Trả lời
 • gauhungbao gauhungbao gửi 2521 ngày trước
 • Đời đúng là không như mơ!!
  Những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất lại có một chiếc lá cứu sinh
  Những lúc tưởng chừng như suôn sẻ nhất thì lại rơi xuống đáy vực thẳm
 • 1 Chia sẻ Trả lời
 • gauhungbao gauhungbao gửi 2520 ngày trước
 • OÂi cöù nhìn thaáy caùi mail coù hoäp thö ñeán laø tim ñaäp chaân run
  Khoâng bieát soá phaän mình roài seõ ñi ñaâu veà ñaâu
 • 1 Chia sẻ Trả lời
 • gauhungbao gauhungbao gửi 2520 ngày trước
 • Ch¸n qu¸ nhÓ? sao m·i mê ch¶ cã kÕ qu¶
  ¤i thÊt väng qu¸ ®ª
 • 1 Chia sẻ Trả lời
 • gauhungbao gauhungbao gửi 2518 ngày trước
 • H«m nay chÞ Êy b¶o, cã lÏ m×nh kh«ng cã c¬ héi
  Ch¸n qu¸ ®i th«i, mong lµ sím t×m ®­îc. hÝc hÝc
 • 1 Chia sẻ Trả lời
 • gauhungbao gauhungbao gửi 2509 ngày trước
 • Có lẽ mình đã có nhưng quyết định ngu ngốc
  Giờ mình đang hối hận dần đều rồi
  Thật mệt mỏi
 • 1 Chia sẻ Trả lời
 • gauhungbao gauhungbao gửi 2508 ngày trước
 • hôm nay gặp a ấy, nc với a ấy. mà có lẽ a ấy không biết mình là ai. mình cũng ngờ ngợ, nhưng nhìn cái tên về coi lại ảnh thì chắc chắ là a ấy.
  Ở đời lắm ai ngờ được chữ ngờ
  Nhìn a ấy hiền lành dễ xương phết, kể ra a ấy gần mình là xúc luôn :v
 • 1 Chia sẻ Trả lời
 • gauhungbao gauhungbao gửi 2506 ngày trước
 • MÑ µ!
  C l¹i thÊy nhí nhµ nhí mÑ råi
  C nhiÒu lóc nghÜ mÖt mái l¾m kh«ng biÕt cßn c« g¾ng ®­îc bao l©u
  c sî bè mÑ lo l¾ng nªn nãi dèi
 • 1 Chia sẻ Trả lời
-->